Plough Logo

A Joyful Pilgrimage Hebrew

נגד הזרם

חיי בקהילה


תגובות

בזמננו מעטים הם האנשים המדברים על 'אושר', אך זהו בדיוק מה שמקרינים זכרונותיה של אמי - מתוך אמונתה נובעות התלהבות לחיים ואופטימיות בלתי נלאה. בז'אנר שטוף במין מלוכלך ומערכות יחסים מתפרקות, היא מציעה תיאור מרענן של חיים קשים שנחיו בשמחת נצחון, של אנשים שנקבצו יחדיו, למרות חולשותיהם ותהפוכות הזמן שבו חיו, לחוות רמות חדשות של חופש, אמון ואחדות.


Available Formats:
Softcover
Ebook
ספר אלקטרוני זה זמין גם ב
Deutsch
français
English
Ebook

About The Book

בזמננו מעטים הם האנשים המדברים על 'אושר', אך זהו בדיוק מה שמקרינים זכרונותיה של אמי - מתוך אמונתה נובעות התלהבות לחיים ואופטימיות בלתי נלאה. בז'אנר שטוף במין מלוכלך ומערכות יחסים מתפרקות, היא מציעה תיאור מרענן של חיים קשים שנחיו בשמחת נצחון, של אנשים שנקבצו יחדיו, למרות חולשותיהם ותהפוכות הזמן שבו חיו, לחוות רמות חדשות של חופש, אמון ואחדות.

הרקע הוא התערערות הסדר בעקבות מלחמת העולם הראשונה, כאשר אלפי צעירים גרמניים הפנו עורף למוסכמות החברתיות של הוריהם - ולהשפעתה המגבילה של הכנסייה - בחיפוש אחר חופש, צדק חברתי, קרבה לטבע וקהילה. מועדוני טיילים נוסדו, מחנות עבודה התארגנו ומאות קהילות כפריות צצו במרחבי גרמניה. בשנות ה-30, בלע הנאציזם את תנועת הנוער הזו, רובה ככולה.

'נגד הזרם' הוא סיפורה של השארית ששרדה מתנועה זו: הברודרהוף, תנועה שיתופית שהחלה כאשר אמי ארנולד ובעלה אברהרד, סופר ומרצה בעל שם, נטשו את הפרבר הברלינאי המבוסס בו גרו, כדי לנהל אורח חיים שונה לחלוטין. זהו סיפורה שלה, מסופר בגילוי לב, על סיכון שנלקח וחלום שהוגשם, למרות עוני, רדיפות, ספקנות ומעילה באמון. לכל אורך הדרך דבקה ארנולד באמונתה כי ביכולתנו להשתחרר ממסגרות הכוח, תאוות הבצע ואי הצדק המפרידות בינינו.

תגובות להגיב

להגיב

עוד ספרים אלקטרוניים חינם

Why Forgive? Hebrew

למה לסלוח?

יוהאן כריסטוף ארנולד
Learn More
My Search Hebrew

החיפוש שלי

יוסף בן אליעזר
Learn More