My Account Sign Out
My Account
  View Cart

  Subtotal: $

  Checkout
  A Joyful Pilgrimage Hebrew

  נגד הזרם

  חיי בקהילה


  תגובות

  בזמננו מעטים הם האנשים המדברים על 'אושר', אך זהו בדיוק מה שמקרינים זכרונותיה של אמי - מתוך אמונתה נובעות התלהבות לחיים ואופטימיות בלתי נלאה. בז'אנר שטוף במין מלוכלך ומערכות יחסים מתפרקות, היא מציעה תיאור מרענן של חיים קשים שנחיו בשמחת נצחון, של אנשים שנקבצו יחדיו, למרות חולשותיהם ותהפוכות הזמן שבו חיו, לחוות רמות חדשות של חופש, אמון ואחדות.


  Available Formats:
  Ebook
  ספר אלקטרוני זה זמין גם ב
  Deutsch
  español
  français
  English
  Ebook

  About The Book

  בזמננו מעטים הם האנשים המדברים על 'אושר', אך זהו בדיוק מה שמקרינים זכרונותיה של אמי - מתוך אמונתה נובעות התלהבות לחיים ואופטימיות בלתי נלאה. בז'אנר שטוף במין מלוכלך ומערכות יחסים מתפרקות, היא מציעה תיאור מרענן של חיים קשים שנחיו בשמחת נצחון, של אנשים שנקבצו יחדיו, למרות חולשותיהם ותהפוכות הזמן שבו חיו, לחוות רמות חדשות של חופש, אמון ואחדות.

  הרקע הוא התערערות הסדר בעקבות מלחמת העולם הראשונה, כאשר אלפי צעירים גרמניים הפנו עורף למוסכמות החברתיות של הוריהם - ולהשפעתה המגבילה של הכנסייה - בחיפוש אחר חופש, צדק חברתי, קרבה לטבע וקהילה. מועדוני טיילים נוסדו, מחנות עבודה התארגנו ומאות קהילות כפריות צצו במרחבי גרמניה. בשנות ה-30, בלע הנאציזם את תנועת הנוער הזו, רובה ככולה.

  'נגד הזרם' הוא סיפורה של השארית ששרדה מתנועה זו: הברודרהוף, תנועה שיתופית שהחלה כאשר אמי ארנולד ובעלה אברהרד, סופר ומרצה בעל שם, נטשו את הפרבר הברלינאי המבוסס בו גרו, כדי לנהל אורח חיים שונה לחלוטין. זהו סיפורה שלה, מסופר בגילוי לב, על סיכון שנלקח וחלום שהוגשם, למרות עוני, רדיפות, ספקנות ומעילה באמון. לכל אורך הדרך דבקה ארנולד באמונתה כי ביכולתנו להשתחרר ממסגרות הכוח, תאוות הבצע ואי הצדק המפרידות בינינו.

  תגובות להגיב

  להגיב

  עוד ספרים אלקטרוניים חינם

  Why Forgive? Hebrew

  למה לסלוח?

  יוהאן כריסטוף ארנולד
  Learn More
  My Search Hebrew

  החיפוש שלי

  יוסף בן אליעזר
  Learn More