Plough Logo

Children dancing at the Alm Bruderhof

נגד הזרם

חיי בקהילה

Learn More

המאמרים אחרונים

כל

לעיין באוסף של ספרי נצרות בחינם ומאמרים בזמננו לקרוא באינטרנט. או חיפוש לפי נושא, מחבר או כותרת בצד ימין למעלה.

אנו מציעים ספרים ומאמרים הללו לאתגר הנחות, כדי לעודד בחינה עצמית, דיון ופעולה לא אלימה, לחלוק תקווה, ולבנות קהילה.