My Account Sign Out
My Account
  View Cart

  Subtotal: $

  Checkout
  Morning over the bay

  Pratarmė

  „Seksualumas, Dievas ir santuoka”

  By Johann Christoph Arnold

  rugsėjo 1, 2011

  Kitomis kalbomis English

  0 Komentarai
  0 Komentarai
  0 Komentarai
   Submit

  Šioje knygoje mes rasime žinią, kuri šiandien reikalinga visame pasaulyje. Ta žinia yra apie skaistumą. Skaistumas nėra pigus. Gyventi skaistų gyvenimą įmanoma tik tada, kai mes ieškome Dievo ir mylime Dievą taip karštai, kad norime vykdyti jo valią. O jis mums visada suteiks jėgų ir padės išsaugoti jį džiuginančią dovaną -skaistumą . Skaistumas yra maldos gyvenimo vaisius. Tik tada, kai sutuoktiniai meldžiasi kartu, jie gali išsaugoti skaistumą ir ištikimybę vienas kitam, tik tada jie myli vienas kitą, kaip Dievas myli kiekvieną iš jų. Skaisti širdis liudija Dievo meilę, o meilės išraiška yra vienybė, santarvė ir džiaugsmas. Tad melskimės. Ir telaimina jus Dievas.
  Motina Teresė

  Žmogų Dievas sukūrė pagal savo paveikslą. Tai yra ne tik neįkainojama dovana, bet ir milžiniška atsakomybė: sukūręs vyrą ir moterį, Dievas jiems įsakė būti vaisingiems, pripildyti žemę ir viešpatauti visai kūrinijai.

  Mes ne tik kad nepasinaudojome ta dovana- mes ją atstūmėme. Mes sukilome prieš Dievą, o dabar mus kankina sąžinė. Kaip nuo Dievo slėpėsi nusidėję Adomas ir Ieva, taip slepiamės ir mes. Būtent todėl mes esame taip toli nuo Dievo.

  Mūsų civilizacija išgyvena visišką moralinį žlugimą. Ne daug kas drįsta pasakyti, kas yra gera, o kas yra bloga. Mes net bijome ištarti žodį „nuodėmė”. Čia baisiai apvylė įvairios krikščionių Bažnyčios.

  Kiekvienas žmogus giliai savyje trokšta grįžti pas Dievą ir susitaikyti su juo. Vienintelis būdas tą pasiekti yra paklusti planui, kurį mums paruošė mylintis Dievas. Santuoka tarp vieno vyro ir vienos moters, be jokios abejonės, yra dieviškojo plano dalis.

  Norėdamas atsiliepti į skausmą, kylantį iš sutraukytų ryšių ir pasimetimo lytiškumo srityje, aš parašiau knygą „Seksualumas, Dievas ir santuoka”. Šioje knygoje pateikiamas biblinis požiūris į lytinių santykių šventumą, į kovą su pagunda, į sprendimą vesti/tekėti ir susilaukti vaikų ar sprendimą likti vienužiu, apie skyrybas ir pakartotinę santuoką, apie homoseksualumą ir tos pačios lyties santuoką.

  Tikiuosi, kad tie, kurie suklupo ir yra nusivylę, šioje knygoje ras viltį ir padrąsinimą pradėti iš naujo. Juk Jėzus siūlo atleidimą už kiekvieną atgailotą nuodėmę.

  J.C. Arnold

  a couple strolls toward an orange sunset
  0 Komentarai